Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija:

  • Svi znakovi se izrađuju u skladu sa pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i važećim standardom SRPS EN 12899-1 koji je ekvivalentan sa evropskim standardom EN 12899-1.
  • Za izradu znakova koriste se isključivo visokokvalitetni atestirani materijali.
  • Podloga saobraćajnih znakova može biti od aluminijumskog ili pocinčanog lima.
  • Svi znakovi su ojačanih ivica, presvučeni retroreflektujucom folijom renomiranog proizvođača 3m.
  • Garancija na retrorefleksiju je od 7-10 godina u zavisnosti od izabrane klase folije.

NOVO! Iznajmljivanje saobraćajne signalizacije - brzo, lako i po povoljnoj ceni iznajmite svu saobraćajnu signalizaciju potrebnu na gradilištu ili putu!