Organizovanje seminara, stručnih skupova i kongresa

Specijalizovani smo za organizovanje svih vrsta manifestacija – seminara, stručnih skupova, kongresa.

Pružamo kompletnu uslugu:

  • Obezbeđujemo prostor za održavanje skupova sa svim tehničkim zahtevima naručioca
  • Organizujemo ketering usluge
  • Štampamo publikacije i radni materijal
  • Po potrebi radimo prevoz učesnika, organizaciju izleta ili obilazak grada
  • Štampanje pozivnica, obaveštavanje učesnika i drugo